خدمات سرگرمی فربود انگاره – بازی جدی

طراح بازی محیطی
طراح مکانیک بازی‌های فردی و گروهی
مدرس دوره روانشناسی اجتماعی
طراحی گیمیفیکیشن فرآیندهای سازمانی

سهراب مستقیم

طراح بازی محیطی طراح مکانیک بازی‌های فردی و گروهی مدرس دوره روانشناسی اجتماعی طراحی گیمیفیکیشن فرآیندهای سازمانی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید