معرفی هک رشد و گیمیفیکیشن به عنوان ابزار آن(+اسلایدها)

هک رشد

هک رشد

شنبه 9 آبان کافه IT میزبان ارائه دوتا از بچه های انجمن گیمیفیکیشن با عنوان

چطور با زدن استارتاپ به خاک سیاه نشینیم یا

What Growth hack talks about? با ارائه ی امیرحسین ثقه الاسلامی بود که با توجه به نوین بودن مبحث با پرسش و پاسخ شرکت کنندگان نیز همراه شد.

Published on

It’s for Cafe IT (Fanap Corp) presentation that lead you to introducing Growth hacking from the beginning . just read it and comment any note.

گیمیفیکیشن به عنوان ابزار Growth Hack

با ارایه علیرضا رنجبر شورابی و نیز بحث و تبادل نظر بخش پایانی برنامه این روز بود

Published on

An introduction to gamification as a tool for growth hacking and growth hackers with 3 on-going

ثمینه حدادی

I'm Samine, a Digital Media Designer and specifically interested in User experience and User Interface Design. I love problem solving and diving into facing new challenges!

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید