نویسنده: امیرحسین ثقه الاسلامی

21 امین جلسه گروه مطالعه گیمیفیکیشن 0

جلسه بیست و یکم گروه مطالعه گیمیفیکیشن

خیلی خوشحالم که توانستیم تا اینجا ادامه بدهیم و انشاالله ادامه خواهیم داد در این جلسه میزبان جناب جواد نیک پیام شدیم و قرار شد از این پس بیشتر ایشان را ببینیم و استفاده...

جلسه دوازدهم 7

جلسه دوازدهم انجمن گیمیفیکیشن ایران

عکس از بهار مازندرانی خوشحال و سعادتمند هستم که در کنار دوستانم جلسه دوازدهم گروه گیمیفیکیشن رو برگزار کردیم البته اگر توجه کرده باشید – پست جلسه ی قبل در سایت قرار نگرفت جلسه...