نویسنده: محمدرضا طاهری

0

بازی وار سازی، تاکتیکی برای بازاریابی محتوایی

بازی وار سازی می‌تواند به طور بالقوه در راهبرد بازاریابی محتوایی شما تحول ایجاد کند. در این قسمت نمونه‌ها و توصیه‌هایی برای پیاده‌سازی این تاکتیک ارائه می‌شود. پیش‌بینی شده که بازاریابی محتوایی به عنوان...

0

کاربرد بازی وار سازی در بازاریابی، مسئله‌ای قابل‌تامل

ده مثال برتر و به یادماندنی در زمینه استفاده از گیمیفیکیشن در بازاریابی من به عنوان مشاوری در حوزه بازی وار سازی (بازی‌انگاری)، با مشتریان و پروژه‌های متعددی در زمینه بازی وار سازی برای...