Notice: Undefined variable: post_type in /home/gamifica/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/aioseop_class.php on line 4251

دسته: معرفی کتاب

0

معرفی کتاب: سرگرمی و بازی در آموزش: اصول نظریه ها و راهبردهای اجرایی

حدود نیم قرن است که متخصصان آموزشی سعی بر آن دارند که نقش و کاربرد بازی و سرگرمی را در آموزش و یادگیری مورد مداقه قرار داده و ضمن شناسایی کارکردهای آن، زمینه نهادینه‌سازی...

0

معرفی کتاب: راهنمای کاربردی و عملی Gamification بازی گونه سازی

معرفی کتاب تازه تالیف شده راهنمای کاربردی و عملی GAMIFICATION بازی گونه سازی مقدمه مولف وجود انگیزش عامل اصلی تلاش و فعالیت است. آشنایی با تعاریف انگیزش و شناسایی راه‌های افزایش آن می‌تواند نقش بسیار...