چالش های انتخاب استراتژی گیمیفیکیشن مناسب

  خلق فرهنگ شادمانی و لذت : تجربه EKINS Ekins یکی از نمونه های این موضوع است. در سال 1970 شرکت نایک تصمیم گرفت که برای هر فردی که به تازگی استخدام میکنند به...