برچسب: بازی آفرینی

0

راهکارهای موفقیت در پیاده سازی گیمیفیکیشن: چهار نکته برای شرکت های خدمات مالی

اضافه کردن تاکتیک های گیمیفیکیشن به  آمیخته ی بازاریابی یک شرکت خدمات مالی می تواند یک سرگرمی باشد و در عین حال یک ابزار پاداش دهی برای تشویق کردن یک رفتار دلخواه مشتری مثل...

همایش کانکت مشهد 0

معرفی گیمیفیکیشن در اولین همایش کانکت مشهد

اولین دوره ی همایش کانکت در دانشگاه سجاد مشهد برگزار میگردد یکی از موضوعات این همایش معرفی و بررسی گیمیفیکیشن خواهد بود . محسن سعیدیآشنایی با مفهوم کارآفرینی برای من منجر به برخی تلاشها...