معرفی کتاب: راهنمای کاربردی و عملی Gamification بازی گونه سازی

معرفی کتاب تازه تالیف شده راهنمای کاربردی و عملی GAMIFICATION بازی گونه سازی مقدمه مولف وجود انگیزش عامل اصلی تلاش و فعالیت است. آشنایی با تعاریف انگیزش و شناسایی راه‌های افزایش آن می‌تواند نقش بسیار...