برچسب: گیمیفیکیشن کسب و کارها

KPI everywhere 0

انتخاب رفتارهای مطلوب برای پیشبرد اهداف کسب و کار -بخش دوم

رفتارهای افزاینده نرخ فروش (Conversions rate) بخش کلیدی افزایش نرخ رشد نگه داشتن ارتباط دوسویه مردم است این کار باعث شتاب دادن به درگیری و وفاداری آنها می شود . وقتی درباره نرخ فروش...

انتخاب رفتارهای مطلوب برای پیشبرد اهداف کسب و کار 2

انتخاب رفتارهای مطلوب برای پیشبرد اهداف کسب و کار -بخش اول

  چه چیزهایی در این بخش می خوانیم : o       فهم رفتار o       تطبیق رفتارهای با اهداف مرتبط با مشتری o       میزان کردن رفتارها با اهداف مرتبط با کارمندان o       تفهیم رفتارهای ساده و...

Dummies solving 21

فصل سوم کتاب گیمیفیکیشن کسب و کار ها برای احمق ها !!!

 تعیین اهداف کسب و کار در این فصل می خوانید : –         اهداف مرتبط با مشتری –         اهداف مرتبط با کارمند –         تنظیم سنجه ها   اولین قدم برای پایه ریزی یک سیستم گیمیفیکیشن...