6C گیمیفیکیشن در بازاریابی

مطلبی که در ادامه به بررسی آن می پردازیم بر اساس طرح پیتر جنکینز ، از کارشناسان ارشد شرکت 3radical است که در آن نحوه بازاریابی بر اساس شش پارامتر را توصیف می کند. در...