چه بر سر گیمیفیکیشن در صنعت بانکداری آمده است؟

در سال 2013، موسسه Forbes یک مقاله با عنوان ” آیا نسل هزاره، نسل بازنشسته گمشده است؟ ” منتشر کرد که از نسل هزاره یک تصویر دلسرد کننده که آینده مالی محکوم به فنایی...